Co je doména

Doména (jinak řečeno doménové jméno) je unikátní internetová adresa. Tato adresa má za úkol nahradit jinak složitý číselný kód v podobě IP adresy na jednoduchý zapamatovatelný název. Příklad: Při vyhledávání našeho oblíbeného webu nebudeme psát do vyhledávače 88.86.121.135, ale napíšeme idomeny.eu. Další příklad, který se používá a funguje na stejném principu v běžném životě – jednoduchá adresa bydliště (ulice, číslo popisné), namísto složitých souřadnic označující polohu. Doménu také používáme v e-mailové adrese za @ např. lukas@kasparovsky.cz

Doména
Doména
Doména v emailu
Použití domény v e-mailu

Domény můžeme rozdělit podle úrovní na domény I. řádu, domény II. řádu a domény III. řádu.

  • Domény I. řádu (TLD – Top Level Domain) – Nejvyšší úroveň. Doména prvního řádu je označení pro koncovku za tečkou u doménového jména. Příklad: U domény idomeny.eu, je koncovka eu doménou 1. řádu.
  • Domény II. řádu – Hlavní část domény, která vás bude reprezentovat. Doména druhého řádu je část před koncovkou doménového jména – název domény. Příklad: U domény idomeny.eu, je část idomeny doménou 2. řádu.
  • Domény III. řádu (subdoména) – Rozšíření domény II. řádu. Doména třetího řádu je zdarma. Příklad: U domény blog.idomeny.eu, je část blog doménou 3. řádu.
Doména 1. řádu, doména 2. řádu, doména 3. řádu
Kruh – doména I. řádu. Obdélník – doména II. řádu. Obdélník se zaoblenými rohy – doména III. řádu.

Co je to generická doména

Domény I. řádu rozdělujeme na národní domény (ccTLD – country-code TLD) – Dvoupísmenné koncovky státu např. .cz, .sk atd. Dálší jsou generické domény (gTLD – generic TLD) – Tří a vícepísmenné všeobecné koncovky např. .org (organization), .com (commerce), .net (network), .info (information), .biz (business) atp.